You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Ekspertu konsultācijas
 
par būvniecības nozares specifiskajiem jautājumiem.

Kompetences

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par uzņēmumu un izskaidroti betonēšanas paņēmieni, konstrukciju veidi un PERI produktu iespējamie pielietojumi ar piemēriem no veiksmīgi realizētiem projektiem. Šajā sadaļā arī pieejama informācija par PERI apmācības programmu.