You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX pārseguma veidņu konfigurators

Pārskats

Lietotājs var izkārtot un optimizēt siju/stušu izvietojumu MULTIFLEX pārsegumu veidņu sistēmai ātri un ērti

Uz MULTIFLEX Girder Slab Fromwork Configurator


Apraksts

At first the user selects the required girder combination. There are five possible combinations: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K and VT 20K/GT 24. After the slab thickness and secondary beam spacing are entered, the MULTIFLEX Girder Slab Formwork Configurator calculates the maximum primary beam spacing. The maximum prop spacing is calculated with the entered primary beam spacing. The cantilever length, resulting prop load and a list of all possible prop types with their corresponding permissible prop loads are calculated on the basis of the entered clearance height and prop spacing. The permissible prop load is calculated for the selected prop type. The utilizations of the secondary/primary girders and props are displayed as additional results.

Sākumā lietotājs izvēlas nepieciešamo siju kombināciju. Ir piecas iespējamās kombinācijas: GT 24 / GT 24, GT 24 / 2xGT24, VT 20K / VT 20K, VT 20K / 2xVT 20K un VT 20K / GT 24. Pēc plātnes biezuma un sekundāro siju atstarpes ievadīšanas MULTIFLEX Formwork Configurator aprēķina maksimālo primāro siju atstarpi. Maksimālo atstarpi aprēķina, ievadot primāro siju atstarpi. Slodzi uz visu atbalsta tipu elementiem aprēķina ;nemot vērā to savstarpējo izvietojumu un attālumus starp tiem. Pieļaujamā slodze tiek aprēķināta izvēlētajam stiprinājuma tipam. Sekundāro / primāro siju un stušu izmantošana tiek parādīta kā papildu rezultāts. Šādi var panākt maksimāli efektīvu elementu pielietojumu.

PDF dokuments dod iespēju to pievienot dokumentācijai, to izdrukājot vai nosūtot pa e-pastu. Papildus var iekļaut arī klienta tekstu ar paskaidrojumiem un rekomendācijām.


Standarts

Slodzes pieņēmumi ir saskaņā ar DIN EN 12812-2008-12 pieņemot svaiga betona īpatsvaru ɣc = 24,5 kN / m³ (g = 9,81m / s²).


Atbalsts

Jautājumi par individuālu PERI aplikāciju un interneta-bāzētu aplikāciju pielietojumu var tikt sūtīti uz adresi:

apps-tools.service@peri.de