You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT EP 110

PROKIT EP 110

  • Droši norobežo pārsegumu malas un citas atklātas zonas un sektorus, tajā skaitā kāpņu laukumus, balkonus un lifta šahtas. PROKIT EP 110 atbilst EN 13374 A standartam un LV standartam LVS 13374:20044.
  • 1,10 m augstos paneļus ir ērti montēt gan uz pārseguma plātnes gan uz tā malas.
  • Režģotie norobežojošie paneļi kopā ar stiprinājuma elementiem ir ērti uzstādāmi pat sarežģītas ģeometrijas zonās.
  • PROKIT EP 110 pielietojums būtiski palielina darba drošības līmeni ikvienā celtniecības objektā.

PROKIT EP 110 brošūra šeit: PERI Prokit EP 110 en, PDF