You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kaķupītes caurteka

Informācija par projektu

Atrašanās vieta: Vaive, Latvija

Vaivē, Vidzemes šosejas (A2) 85,6 kilometrā ir pabeigti Kaķupītes caurtekas pārbūves darbi. Šīs caurtekas sākotnējā izbūve ir datēta ar 1850. gadu, un tā bija viena no senākajām valsts pārvaldībā esošajām ceļu būvēm, kā arī viena no lielākajām caurtekām valsts ceļu tīklā.

Prasības

Monolītās sienas, atbalsta konstrukcijas būvdarbu laikā

Klients

Ģenerāluzņēmējs SIA Rīgas tilti

Darbus veic SIA 8 CBR

PERI risinājumi

TRIO, MULTIPROP, MULTIFLEX